Menu

AANMELDEN VERWIJZERS CONTACT | 050-2800088

Kinderteam Hoogezand - Sappemeer

Eetteam

mode_comment Voor alle vragen of zorgen bij eetproblemen, het eetpatroon, over- of ondergewicht en het gezond bewegen van uw kind (0-18 jaar).

Wanneer naar het Eetteam Hoogezand?

U kunt naar ons verwezen worden wanneer uw kind moeite heeft met het leren eten van stukjes, zich vaak verslikt of niets wil uitproberen. Maar ook wanneer uw kind bijvoorbeeld door ziekte of een beperking sondevoeding heeft en daardoor hulp nodig heeft bij het leren eten.

Het kan zijn dat uw kind overgewicht heeft en er hulp nodig is om te kijken hoe een goed gewicht voor het kind bereikt wordt zodat uw kind nu en in de toekomst geen gezondheidsproblemen ervaart.

Werkwijze

U kunt uw kind na verwijzing van uw arts via de website of telefonisch aanmelden voor het Eetteam Hoogezand. Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt en ontvangt u een vragenlijst. Tijdens de eerste afspraak zijn er meerdere disciplines aanwezig. Dit is afhankelijk van uw hulpvraag. Bij overgewicht is dit een kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut en psycholoog. Bij eetproblemen is dit een kinderdiëtist, preverbaal logopedist en zo nodig psycholoog/orthopedagoog. Aan het einde van de eerste afspraak wordt al een voorstel gedaan voor behandeling zodat u weet waar u aan toe bent.
Het Eetteam is een samenwerking tussen Kinderlogopediepraktijk Sylke Korn, Kinderfysiotherapie Noord, Accare en AVS – Adviesbureau Voeding en Sport.

Vergoeding zorgverzekering/gemeente

De afspraken bij het Eetteam Hoogezand worden vergoed vanuit de basisverzekering (kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut, logopedist) en vanuit de gemeente (psycholoog/orthopedagoog). Er zijn geen extra kosten aan verbonden.