Menu

AANMELDEN VERWIJZERS CONTACT | 050-2800088

Kinderteam Hoogezand - Sappemeer

Kinderteam Hoogezand

Het Kinderteam Hoogezand is een multidisciplinair team van professionals op het gebied van vragen en zorgen over kinderen in ontwikkeling. Het team bestaat uit een kinderfysiotherapeut, (pre)logopedist, kinderdiëtist, podoloog en kinderpsycholoog. Het kinderteam Hoogezand is laagdrempelig, levert een bijdrage aan groei en ontwikkeling van kinderen indien extra aandacht nodig is. Doelstellingen worden sneller behaald door het multidisciplinair werken en korte lijnen met artsen en specialisten.

Doelgroep

(Ouders van) kinderen van 0-18 jaar met ontwikkelingsproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen, voedingsvragen, overgewicht, sportvragen, vragen over de voetstand of langdurende lichamelijke klachten.

Het Kinderteam Hoogezand heeft vijf teams:

1. Ontwikkelingsspreekuur
2. Kindervoetenspreekuur
3. Spreekuur somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
4. Eetteam Hoogezand
5. Kind en Sport

Vergoeding zorgverzekering/gemeente

De meeste zorg geboden door het kinderteam Hoogezand wordt vergoed door de zorgverzekering of de gemeente. Per team wordt dit verder uitgelegd op de website.