Menu

AANMELDEN VERWIJZERS CONTACT | 050-2800088

Kinderteam Hoogezand - Sappemeer

Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) bij kinderen

mode_comment Voor kinderen met langdurende, blijvende lichamelijke klachten die onvoldoende kunnen worden verklaard na onderzoek door een arts (0-18 jaar).

Wanneer naar het SOLK team?

Het SOLK spreekuur is er voor kinderen met chronische (langdurige) klachten op het gebied van pijn in het bewegingsapparaat, hoofdpijn, moeheid en buikpijn.

Werkwijze

U kunt uw kind via de website of telefonisch aanmelden voor het SOLK spreekuur. Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt. Tijdens de eerste afspraak zijn een kinderfysiotherapeut en een kinderpsycholoog aanwezig en worden de klachten besproken en beoordeeld. Samen met de ouders en het kind wordt vervolgens een plan gemaakt. Aan het einde van de eerste afspraak wordt al een voorstel gedaan voor het vervolg zodat u weet waar u aan toe bent.
De kinderfysiotherapie wordt verzorgd door Kinderfysiotherapie Noord. De psycholoog wordt verzorgd door Accare.

Vergoeding zorgverzekering/gemeente

De kinderfysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen risico. De zorg vanuit Accare wordt vergoed door de gemeente. Er zijn geen extra kosten voor u aan verbonden.