Menu

AANMELDEN VERWIJZERS CONTACT | 050-2800088

Kinderteam Hoogezand - Sappemeer

Kind en sport

mode_comment Voor alle vragen op het gebied van sport voor kinderen als het niet ‘vanzelf’ gaat (6-18 jaar).

Wanneer naar het team Kind en Sport?

U kunt naar ons verwezen worden wanneer uw kind moeite heeft met sporten door bijvoorbeeld gedrag (stoornis), beperking/handicap, terugkomend sportletsel, chronische ziekte/moeheid, onhandige motoriek, slechte conditie of voor voedingsvragen bij het sporten.

Werkwijze

U kunt uw kind via de website of telefonisch aanmelden voor het team Kind en Sport. Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt. Afhankelijk van de vraag komt u bij een specialist op het gebied van sportletsel, motorische ontwikkeling, gedrag en sport of voeding en sport.

Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor een speciale sportgroep:

Fitkids
Fitkids is voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking, stoornis of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut.
In een Fitkids-uur wordt zowel individueel op fitnessapparatuur als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan. In Fitkids ontdekken de kinderen dat bewegen leuk en goed voor je is. Een motorische starttest is nodig om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor Fitkids.

Sport je fit
Bij Sport je fit kunnen kinderen van 8 tot 15 jaar met een motorische achterstand, gedragsproblemen, overgewicht of een verminderde conditie sporten.
Bij Sport je fit krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Dit is mogelijk, omdat de groep waarin gesport wordt zeer klein is (maximaal 15 kinderen). Sport je fit zeer geschikt voor kinderen die niet goed kunnen meekomen met hun leeftijdsgenootjes (bijvoorbeeld tijdens de gymles, op de sportvereniging of tijdens het buiten spelen).

Sport extra
Kinderen die (fanatiek) sporten bij een sportvereniging kunnen extra begeleid worden met sport- en individueel specifieke trainingsvormen. Welke sport vraagt om welke training, hoe kan uw kind alles uit zich zelf halen, welke voeding en levensstijl horen hier bij?

Vergoeding zorgverzekering

De eerste afspraak voor het team Kind en Sport wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Afhankelijk van het vervolg worden de kosten wel, niet of deels vergoed.